Zřeknutí se odpovědnosti za léčivý proces a s ním spojený možný úspěch/neúspěch na uzdravení

Neposkytuji žádnou záruku a neslibuji žádné vyléčení či úspěch na uzdravení.

 

 

Při svých konzultacích, seminářích, kurzech, workshopech a léčeních neslibuji uzdravení a nestanovuji žádné diagnózy. Energie, vibrace a vjemy, se kterými pracuji nebo o kterých mluvím, mohou pouze podpořit, posílit a/nebo aktivovat klientovy sebeléčebné síly. Aplikace mých doporučení a návrhů nenahrazuje lékařskou a/nebo psychoterapeutickou diagnózu a/nebo terapii lékařem, psychologem, psychiatrem nebo přírodním lékařem. Neprovádím žádné lékařské ošetření. Je vlastní odpovědností klienta konzultovat lékařskou diagnózu nebo léčbu s lékařem, naturopatem, psychiatrem nebo jiným odborníkem. Za duchovní doporučení / duchovní léčení samozřejmě nelze poskytnout žádnou záruku úspěchu, tzn Nepřijímám žádnou odpovědnost za nedostavení se požadovaného účinku. Nelze tedy vůči mně uplatňovat žádné nároky na vyléčení, zlepšení nebo zhoršení potíží a stavu klienta.