Energetické léčení

Relaxing & Energizing

Energetické léčení

Energetické léčení obnáší posílení a navození celostního pohledu a uvědomění klienta na příčiny jeho potíží, ale i především nastolení původního Božského uspořádání. Jemné energie přenášené léčivou energií z rukou s dotykem nebo bez dotyku, mají cíl dosáhnout obnovení normální energetické rovnováhy v lidském těle.
Ke zlepšení může dojít v jakékoliv oblasti jako např.: fyzické, psychické, emocionální či duchovní. Proto dochází ke zlepšování náhledu a postoje klienta, k uvolnění, lehkosti a jasnosti myšlení, odbourávání starých nefunkčních programů a paradigmen. Zlepšení vitality, imunity, návrat k přirozenosti a radosti.

Při energetickém léčení pomocí mých rukou, krystalů, platonických těles, světelných kódů a spirál či barev a frekvencí „vylaďuji“energii klienta a odstraňuji od možných blokád a disharmoniích v jeho těle. Napravuji s pomocí mého vedení „řečí“ vnitřních obrazů a pocitů, tok energie v těle klienta, upravuji nedostatek či přebytek energie v meridiánech nebo částech těla. I světelná aurachirurgie, zacelení děr v aurickém těle, či vytáhnutí předmětů z aury , které tam nepatří, přichází v potaz. Mé vedení je individuální a velmi intuitivní přes vhledy, které přicházejí. Léčení je vhodné nejenom pro člověka, ale i pro zvířata.
Léčení na dálku, online i přes telefon jsou rovněž možná, a to s velmi dobrými výsledky.

Energetické léčení