Ceník – Všeobecné obchodní podmínky

Ceník

Masáže

Mobilní masáž bez tarifů (cestovní náklady)

 • Klasická a sportovní masáže celé tělo 1050,-Kč/ 90 minut nebo záda a šíje 600,-Kč/50 minut, záda 380,-Kč/30 minut, šíje 300,-Kč/20 minut
 • Kraniosakrální terapie a uvolnění 1000,-Kč/ 60 minut nebo 1500,-Kč/ 90 minut
 • Kraniosakrální terapie a uvolnění balíček 4 sezení/ 3600,- Kč
 • Čínská tuina masáže 1000,-Kč/ 60 minut nebo 1500,-Kč/ 90 minut
 • Čínská tuina masáže balíček 4 sezení/ 3600,-Kč
 • Holy Stone masáže 1400,-Kč/60 minut nebo 2000,-Kč/90minut
Energetické léčení

Energetické léčení – uvolnění

 • Energetické léčení –  individuální sezení 1500,-Kč/ 60 minut a/nebo 2500,- /120 minut
 • Energetické léčení – online přes skype, telegram, whats app, jitsi meet nebo telefon 700,-Kč/ 30 minut, 1500,-Kč/ 60 minut , 2500,-Kč/120 minut
 • Energetické léčení na dálku 700,-Kč/ 30 minut nebo 3200,-Kč za měsíc (8x v měsíci )
 • Energetické léčení na dálku balíček 9300,-Kč/ 3 měsíce (24x za 3 měsíce)
vitori

Křišťálová podložka VITORI

 • Energetická terapie s Vitori podložkou –  individuální sezení 300,-Kč/ 30 minut nebo 600,-Kč/ 60 minut
 • Balíček s Vitori podložkou – individuální sezení 2800,-Kč/10x 30 minut nebo 5800,-Kč/10x 60 minut
Qigong

Qigong

 • Qigong individuální lekce 1000,-Kč/ 60 minut i s videem cviků přímo pro klienta
 • Business qigong pro firmy dle domluvy
 • Semináře a workshopy denní 2000,-Kč
 • Semináře a workshopy víkendové 4000,-Kč

Všeobecné obchodní podmínky

Pro účely seminářů, kurzů a workshopů spojené s činností qigong

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013

1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy při masážích a energetickém léčení je lhůta 24 hodin před domluveným termínem. Zde platí platba předem, především onlinové či energetické léčení na dálku, a to nejdéle jeden den před stanoveným termínem sezení.
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy, resp. do 14 dní od převzetí zboží.
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Kamila Kastl formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.
 
Formulář k odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013
 
Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.
Přečetl jsem si prohlášení o ochraně údajů. Souhlasím, že moje kontaktní údaje a dotazy budou uloženy.